• Translatio i Kultura, Konferencja Międzynarodowa w Warszawie 17 – 19 października 2013 r.
  • Translatio i Literatura, Konferencja międzynarodowa, Warszawa, październik 2009.

Translatio et littérature  en 2009

Translatio et culture en 2013Congreso Internacional “Translatio y cultura”, 17-19 de octubre de 2013, Varsovia

Congreso Internacional “Translatio y literatura”, octubre de 2009, Varsovia