Program konferencji

Prowizoryczny program

Uwaga! Niniejszy program jest prowizoryczny i może uleć zmianie. Ostateczna wersja programu zostanie umieszczona na stronie we wrześniu.